jom follow


I made this widget at MyFlashFetish.com.

TETAMU KERUSI ROSAK89

Website counter

kerusi rosak

kerusi rosak
live begins

pic kerusi rosak

Monday, 12 April 2010

Aurat Wanita Ketika Bersama Wanita

Jika seseorang wanita Islam bersama-sama wanita Islam yang lain, maka aurat yang mesti ditutup ialah bahagian anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Ini bermakna bahawa seorang wanita Islam harus melihat anggota lain selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut wanita Islam yang lain.

Manakala kedudukan aurat seorang wanita Islam dengan wanita bukan Islam pula para ulamak berselisih pendapat mengenainya. Perselisihan berlaku berpunca daripada penafsiran ganti nama (dhamir) “mereka” dalam ayat 31 surah al-Nur yang bermaksud:


“Perintahlah (wahai Muhammad) akan wanita Mukminin supaya mereka mengawasi “mereka” dan supaya mereka menjaga alat-alat kemain mereka dan aurat mereka. Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat mereka kecuali aurat yang zahir (muka dan dua tapak tangan). Dan wajib mereka memakai tudung kepala serta menutupi bahagian dada mereka….”

Para ulamak yang menafsirkan gantinama “mereka” itu dengan erti wanita-wanita Islam sahaja, berpendapat adalah tidak harus wanita-wanita Islam mendedahkan sebarang sebarang aurat mereka biarpun yang lain selain daripada anggita yang terletak di antara pusat dan lutut apabila berhadapan dengan wanita bukan Islam.

Kedudukan wanita bukan Islam di dalam masalah ini samalah dengan kedudukan lelaki ajnabi. Inilah pendapat yang menjadi pegangan sekumpulan fuqahak mazhab Shafie, Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Juraij dan lain-lain yang sebahagian besarnya daripada golongan ulamak salaf.

Diriwayatkan bahawa Umar r.a pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah katanya:


“Sesunguhnya telah sampai ke pengetahuan bahawa wanita-wanita ahli Dhimmah telah masuk ke dalam bilik-bilik mandi bersama-sama wanita Islam maka hendaklah kamu melarang perkara yang sedemikian dan menyekatnya daripada terus berlaku kerana tidak diharuskan begi seorang wanita Dhimmiyah melihat aurat wanita Islam.”

Ibnu Abbas r.s pula menyatakan bahawa:

“adalah tidak harus seorang wanita Islam dilihat oleh wanita Yahudi atau Nasrani.”

Bagi mereka yang mengatakan bahawa maksud gantinama “mereka” itu sebagai wanita secara umumnya, iaitu Islam dan bukan Islam, berpendapat adalah harus bagi wanita Islam mendedahkan aurat mereka di hadapan wanita bukan Islam, sama seperti kedudukannya ketika berhadapan dengan wanita Islam yang lain.

Dengan erti kata bahawa wanita Islam diharuskan mendedahkan auratnya di hadapan wanita bukan Islam selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Ini adalah pendapat ulamak mazhab Hanbali dan juga salah satu pendapat fuqahak mazhab Hanafi dan Shafie. Pendapat ini disahkan pula oleh al-Ghazali dan al-Fakhrul Razi, dua ulamak tokoh dari mazhab Maliki.

Al-Fakhrul Razi berkata:


“Pendapat ini adalah lebih lembut dan sesuai dengan manusia pada hari ini yang hampir-hampir tidak mungkin lagi bagi para wanita Islam melindungi diri mereka daripada pandangan wanita-wanita dhimmiyah.”

Mereka mengatakan bahawa maksud “mereka” itu adalah wanita khusus yang dikenali melalui persahabatan, pekerjaan dan perkenalan sama ada wanita Islam atau bukan Islam, menegaskan bahawa harus bagi para wanita Islam mendedahkan auratnya kecuali bahagian anggota yang terletak antara pusat dan lutut, tanpa sebarang hijab(penutup) di hadapan wanita-wanita yang terhormat dan mulia(tinggi peribadinya) biarpun mereka itu bukan Islam.

Jelasnya, neraca keharusan tersebut adalah berdasarkan kepada asas akhlak, bukan asas agama. Lantaran itu, apabila wanita Islam berhadapan dengan wanita fasik yang tidak mempunyai sifat malu, tidak berakhlak dan beradab sopan, maka wajiblah ke atas mereka menutup auratnya kerana mendampingi mereka tidak kurang bahayanya daripada mendampingi lelaki ajnabi yang mungkin merosakkan akhlaknya. Ini adalah pendapat al-Maududi, seorang ulamak mutakhir yang amat popular di kalangan umat Islam masa kini. Suatu pendapat yang sederhana yang dapat menyelaraskan dua pendapat sebelumnya, dan ia amat sesuai sekali dengan suasana dan keadaan sekarang ini.

Kita berasa agak sukar untuk menerima pendapat pertama kerana kedudukan pergaulan sekarang ini di antara orang Islam dan bukan Islam memang tidak dapat dielakkan. Setiap hari kita bertemu dan berurusan dengan mereka di merata-rata tempat dan pada bila-bila masa sahaja. Malah kita tidak dapat pula mengamalkan pendapat kedua kerana tanpa membezakan di antara wanita bukan Islam yang berakhlak dan tidak berakhlak bererti kita mendedahkan para wanita Islam kita pada suatu keruntuhan moral yang mungkin lebih buruk daripada apa yang kita sangkakan.

Mengikut keadaan suasana keadaan di Malaysia ini dan bagi mengelakkan fitnah serta kesesuaiannya dalam masyarakat kita, dapat disimpulkan bahawa, aurat wanita muslim dengan wanita muslim yang lain dan wanita non-muslim adalah sama. Iaitu dibolehkan wanita Islam mendedahkan rambutnya sampai bawah leher, tangannya dan dari lutut ke bawah.

Auratnya Bersama Hamba

Mengenai auratnya (wanita) bersama harnba, jikalau hambanya perempuan maka hukumnya adalah menyerupai auratnya bersama para wanita yang lain tetapi jikalau hamba tersebut adalah lelaki maka mengikut pendapat yang paling tepat, auratnya wajib ditutup sama seperti ketika dia berhadapan dengan seorang lelaki ajnabi.

Auratnya Bersama Pondan

Mengenai auratnya (wanita) bersama pondan, sekiranya fitrah kejadian pondan terbabit adalah semuiajadi maka hukumnya adalah sama seperti auratnya ketika bersama muhrimnya yang lelaki iaitu selagimana pondan tersebut masih kekal begitu dan tidak berubah nalurinya menjadi bernafsu.

Auratnya Bersama Kanak-Kanak[2]

Mengenai auratnya (wanita) bersama kanak-kanak, sekiranya kanak-kanak tersebut belum mumayyiz dan belum bernafsu maka hukumnya ialah sama seperti hubungan sesama wanita iaitu dibenarkan auratnya dilihat oleh-kanak-kanak tersebut melainkan pada bahagian di antara pusat hingga ke lutut Akan tetapi sekiranya kanak-kanak itu sudah pun mumayyiz dan bersyahwat maka hukumnya adalah sama seperti ajnabi.

Aurat Ketika Bersendirian

Pada dasamya, umat Islam dilarang daripada tidak berpakaian sekalipun ketika berseorangan tetapi dibenarkan jikalau keadaan memerlukan begitu seperti ketika berada dalam bilik air untuk mandi atau membuang air. Ini berdasarkan Hadis sahih yang menerangkan bahawa Nabi Musa dan Ayub a.s. pernah mandi tanpa mengenakan kain basahan sedang Nabi s.a.w. ketika menyatakan hal ini, baginda hanya berdiam diri sahaja. Oleh itu, haram tidak berpakaian ketika bersendirian tanpa apa-apa keperluan, makruh tidak berpakaian ketika mandi dan diharuskan ketika membuang air.

Aurat Wanita Tua [3]”Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya (dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi mereka; dan (ingatlah) Allah Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya (dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi mereka; dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.[4]

Abdullah bin Ibrahim al-Jarullah menegaskan bahawa pengkhususan hukum kepada wanita tua menunjukkan bahawa wanita-wanita muda yang masih mempunyai keinginan untuk berkahwin tidak temasuk dalam penunjukan hukum atau khitab ayat ini. 'Atiyyah Saqar dalam fatwanya telah mengulas kedudukan ayat ini dengan menyandarkan kepada pendapat-pendapat yang muktabar tentang maksud

atau tua seperti yang dikehendaki dalam ayat di atas, ialah:

1. Perempuan yang sudah berhenti atau tamat perkerjaan (pencen) dan tinggal di rumah sahaja tanpa lagi melakukan kerja-kerja luar
kerana sudah tua

2. Perempuan yang tidak lagi menarik kerana sangat tua.

3. Perempuan yang putus haidh dan tiada keinginan berkahwin lagi

Al-Qurtubi dan Ibn Kathir memindahkan pendapat ilama, wanita yang dianggap tua seperti dalam tiga keadaan di atas diharuskan menanggalkan pakaian jilbab. Dr. Muhammad Rawwas Qal’aji dalam kitabnya, Mawsu’ah Fiqh Abdullah bin Abbas Qal’aji menyebut bahawa :

"Harus bagi perempuan tua daripada kalangan wanita bahawa dud.uk di rumah-rumah mereka dengan memakai dir'i (baju yang menutup bahagian atas) dan khimar (sesuatu yang menutup kepala) tanpa mengenakan jilbab (pakaian luaryang longgar) dan bahawa klaki-lelaki masuk menemui mereka di rumah-rumah mereka sedangkan mereka dalan situasi tersebut. Jika sekiranya zahir daripada mereka bahagian yang pada adat didedahkan tanpa memberatkan seperti lengan, telinga dan leher atau seumpamanya.

Mungkin pandangan inilah yang banyak diketengah dan diamalkan oleh kebanyakan umat Islam terutamanya wanita tua di negara ini. Perempuan dibolehkan menampakkan muka hingga ke telinga, leher hingga ke pangkal leher baju yang dipakai yang mana buka leher bajunya tidak terlalu luas dan dua tangannya sehingga ke lengan iaitu di bawah paras siku.

Rambut perempuan tetap dianggap aurat di sisi syarak. Dengan itu mereka masih wajib menutup kepada dengan kain tudung atau terbus. Namun, apabila mereka keluar daripada rumah, auratnya tetap sama seperti wanita muda.

Hikmat wanita tua diharuskan membuka jilbab kerana sebab tertentu,

1. Amat keberatan di atasnya melazimi disebabkan tua.

2. Rambutnya telah uban atau jarang merendahkan risiko kehadiran fitnah

3. Sebahagian besar masanya dihabiskan tinggal tetap di rumah. Keadaan ini menjadikan ia jarang-jarang bertemu dengan lelaki ajnabi.

Mengunjungi Kilang Percetakkan Kitab Suci Al-Quran

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca Oh! Islam.

Semua orang Islam kenal apa itu Al-Quran. Tetapi sayang bukan semua menggunakannya sebaiknya malah ada yang lebih sedih mereka yang langsung tidak pernah sentuh dari sejak lahir sehinggalan beranak-pinak. Lalu turunlah kebodohan dan kesombongan mereka kepada keturunan-keturunan yang seterusnya. Betapa ruginya mereka.

Menyebut mengenai Al-Quran berikut adalah yang selalu kita lihat.

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Tetapi pernahkah anda lihat bagaimana proses pencetakkannya?

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Berikut adalah gambar wide-lens di dalam kilang tersebut. Sila klik untuk paparan saiz yang besar.

Tujuan kami berkongsi gambar ini bukanlah apa-apa. Bukanlah menunjukkan kilang pencetakkan Al-Quran yang bersih dan suci tetapi untuk mengingatkan kita semua bila kali terakhir kita memegang kitab suci ini. Saya juga mengingatkan juga pada diri saya. Amin.

Saturday, 10 April 2010

Rukun Nikah

Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya.Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata(shighah). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

o Ijab: ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan.

o Qabul: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang tela siwajibkan oleh pihak pertama.

Dari shighah ijab dan qabul, kemudian timbul sisa rukun lainnya, yaitu:

o Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)

o Wali

o Saksi

Rukun Nikah

Saturday, 27 March 2010

Adab Menziarahi Orang Sakit

Hadith :
Dari Ibnu Abbas r.a nabi s.a.w masuk ke dalam rumah orang Arab Dusun untuk melihat di sakit. Kata Ibnu Abbas:”Pernah Nabi s.a.w apabila dia masuk ke rumah orang yang sakit untuk melihatnya, baginda bersabda:”Tidak mengapa! Sembuh, insya Allah.” Ucap nabi kepada orang sakit itu. “Tidak mengapa, sembuh, insya Allah!” Jawabnya:”Tuan katakan:”Sembuh . Sebenarnya itu demam panas yang sedang meluap dan mengancam orang yang sangat tua dan akan membawa maut.” Nabi s.a.w bersabda:”Ya, benar katamu itu.”
(al-Bukhari)
Menziarahi orang sakit adalah salah satu amalan baik yang digalakkan oleh Islam. Hal ini bukan sahaja akan mengeratkan hubungan persaudaraan ataupun ikatan kasih-sayang taetapi juga merupakan satu kaedah merawat penyakit secara psikologi kerana dengan kunjungan tersebut diharapkan akan mendatangkan perasaan gembira kepada pesakit dan memberi harapan kepadanya untuk segera sembuh dari sakitnya itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w, kita hendaklah berkata atau bersikap lemah lembut kepada pesakit dan mengucapkan perkataan yang baik kepadanya seperti mendoakan kesihatannya dan sebagainya. Jangan sekali-kali membicarakan sesuatu yang menambahkan kesedihannya apalagi memutuskan harapannya untuk sembuh.

Adab Buang airHadith :
Dari Salman r.a katanya dia ditanya oleh seseorang:”Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kamu segala-galanya hingga masalah buang air juga?” Jawabnya,”Benar! Beliau melarang kita mengadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Beliau juga melarang beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ kurang dari tiga biji batu dan istinja’ dengan kotoran ternak yang telah keras atau dengan tulang.”
(Muslim)

Huraian
1. Buang air adalah suatu kebiasaan yang diselalu dilakukan setiap hari. Disebabkan oleh kebiasaan itulah seringkali kita kurang memperhatikan adab-adab dalam melakukannya.
2. Dalam Islam terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan:
a. Tidak membawa barang yang tertulis nama Allah, kitab al-Quran atau sebahagian dari ayat-ayatnya..
b. Membaca do'a sewaktu hendak memasuki tandas dan apabila keluar dari tandas.
c. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.
d. Tidak mengadap ke arah kiblat atau membelakanginya sebagai menghormati Kaabah..
e. Mengelak membuang air di dalam lubang yang terdapat haiwan di dalamnya.
f. Mengelak dari tempat orang berteduh/bernaung, di jalanan atau tempat laluan manusia.
g. Tidak buang air kecil atau besar di dalam air yang tergenang atau air mengalir yang biasa digunakan manusia untuk bersuci.
h. Tidak mencuci kotoran dengan tangan kanan yang menyentuh kotoran untuk menjaga kebersihan.
i. Dilarang bercakap ketika qada' hajat, tidak boleh memberi salam, menjawab salam dan berzikir secara lisan.
3. Istinjak bermaksud bersuci sesudah buang air besar mahupun air kecil iaitu membersihkan air kecil mahupun besar dari badan dengan air dan jika tidak ada air bolehlah beristinja’ dengan batu atau benda-benda lain yang meresap.


Thursday, 11 February 2010

7 jenis wajah mayat di dalam kubur

1. Mayat yang mukanya berpaling dari arah kiblat. Itulah petanda bahawa semasa hidupnya telah melakukan perkara syirik kepada Allah. Syirik ini jangan buat main-main, dosa yang paling besar dalam Islam. Kekal dalam neraka selama-lamanya.

2. Mayat yang mukanya berbentuk babi. Itulah petanda semasa hidupnya tidak melakukan solat lima waktu, tidak menjaga solat lima waktu. Lalai dalam solatnya. Sesungguhnya solat dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini banyak, bukan hanya berduaan ditempat gelap, minum arak, berjudi sahaja. Tak tutup aurat juga perbuatan keji. Bayangkanlah sejak dari baligh lagi kawan-kawan tak pernah tutup aurat, berapa banyak dosa yang telah dikumpulkan. Siksa api neraka amat pedih oii.... Kalau kawan-kawan nak tahu bagaimana rasa 1/70 bahang (kalau tak silap) api neraka kawan-kawan cubalah cucuh hujung jari kawan-kawan dengan api, macam mana rasanya? Boleh tahan tak?

3. Mayat yang kepala menjadi batu yang hitam legam. Itulah mayat yang semasa hidupnya derhaka kepada kedua ibu-bapa.

4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Itulah mayat yang semasa hidupnya suka makan harta yang haram. Harta yang haram banyak contohnya. Antaranya mencuri... harta yang haram. Merompak... harta haram. Melesapkan duit kawan... harta yang haram.

5. Mayat yang kukunya mengcengkam dan meliliti seluruh tubuhnya. Itulah mayat yang semasa hidupnya suka berkelahi, mengata orang dan mengumpat orang.

6. Mayat yang keluar mata air dari kuburnya dan air itu baunya lebih busuk dari bangkai. Itulah mayat orang yang suka makan riba'.

7. Mayat yang wajahnya tersenyum Itulah mayat yang semasa hidupnya berilmu dan beramal soleh.

Buruk dan Hinanya Perbuatan Zina

Saat ini kita hidup dalam zaman yang amat sangat bebas. Bahkan karena terlalu bebasnya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agama pun mulai ditinggalkan. Lihat saja sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan berbagai kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang di sekitar kita dan tidak lagi dianggap perkara aib.

Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela.

Padahal, jelas-jelas Islam telah melarang melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja sudah tidak boleh. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain.

Padahal, jelas-jelas Islam telah melarang melakukan perbuatan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja sudah tidak boleh.

Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al Quran maupun hadist yang melarang perbuatan zina ini. Bahkan sebagiannya disertai celaan yang hina bagi pelakunya dan hukuman yang ngeri baik di dunia maupun di akhirat.
Dalil Dari Al Quran:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

Friday, 29 January 2010

pengajaran

Kisah nabi Nuh merupakan contoh yang otentik untuk dijadikan dalil dalam beberapa contoh ragam kejayaan; antara kehancuran orangporang kafir dan keselamatan orang-orang beriman, kisah nabi Nuh bersama kaumnya merupakan manhaj yang agung bagi para duat karena kisahnya penuh dengan pelajaran dan ibrah, diantaranya :

1. Nabi Nuh merupakan nabi pertama yang diutus oleh Allah SWT kepada manusia, dan setiap yang pertama pasti memiliki ciri dan keistimewaan khusus.

2. Panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh nabi Nuh dalam berdakwah kepada kaumnya yaitu selama 950 tahun.

3. Nabi Nuh AS merupakan salah satu dari 5 nabi yang termasuk dalam Ulul Azmi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran.

4. Nama Nabi Nuh banyak disebut dalam Al-Quran hingga mencapai 43 tahun dalam 29 surat yang terdapat dalam Al-Quran, berarti melebihi ¼ dari Al-Quran dari jumlah nama-nama surat dalam Al-Quran.

Adapun kisah nabi Musa bersama Fir’aun merupakan petunjuk akan latennya pertentangan antara kebenaran dan kebatilan, hidayah dan kesesatan, iman dan kekufuran, cahaya dan kegelapan, kekejaman yang dilakukan oleh Fir’aun yang angkuh, sombong, suka memperbudak manusia, menindas dan menjadikan mereka sebagai pelayan, terhina dan tertindas, dan bagaimana Allah berkehendak terhadap Bani Israil untuk mengembalikan kemerdekaan mereka yang terampas dan kehormatan yang tercabik-cabik, kemuliaan dan kesucian yang terhinakan dan hilang. Maka bagi yang berhadapan dengan Allah pasti akan lemah dan hancur, gagal dan terkalahkan, musuh-musuh Allah dimanapun mereka berada akan mengalami kehancuran dan kerugian serta kehinaan, dan telah jelas bagi kita bagaimana ancaman Allah terhadap Fir’aun dan kemenangan bagi Nabi Musa dan kaumnya.

Adapun kisah Thalut, merupakan fase yang berlalu pada masa bani Israil, setelah mereka terjerumus dalam kemaksiatan, menyimpang dari manhaj Allah dan kekuasaan Allah terhadap musuh dan menimpa bani Israil pada kehinaan dan kehancuran, kepahitan yang menyakitkan, dan kekalahan yang besar, mereka menginginkan perubahan peristiwa yang menghinakan, mengubah kenistaan menjadi kehormatan, kekalahan menjadi kemenangan.

Mereka memahami bahwa jalan menuju itu adalah jihad dan qital (berjuang), sehingga mereka meminta dari nabi mereka untuk memilih seorang raja menjadi pemimpin mereka, mengarahkan mereka pada kemuliaan dan kemenangan, berjuang melawan musuh di jalan Allah, dan pilihan jatuh pada Thalut untuk membimbing mereka pada kemenangan, kemuliaan dan kemerdekaan, namun sekelompok dari mereka menolak dengan berkata : “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” (Al-Baqoroh : 247) maka dijelaskan oleh nabi mereka bahwa Allah telah memilihkan mereka thalut, dan Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, dan Allah telah membekalinya kelebihan ilmu dan kekuatan badan, dan pada akhirnya Thalut menerima kepemimpinan atas Bani Israil.

Dan kisah Thalut bersama bani Israil merupakan kisah dalam Al-Quran yang sangat menakjubkan dalam menerangkan sunnah-sunnah Allah menuju kebangkitan umat dalam kehinaan dan tertindas, apa ciri dan sifat-sifat yang dituntut terhadap pemimpin untuk memperbaiki kondisi, pekerjaan besar untuk memperkokoh dan membangkitkan bangsa menuju tempat yang tinggi, sesuai dengan manhaj rabbani dan sarana amaliyah dan tarbawiyah yang mendalam atas nilai-nilai ketaatan, keteguhan, pengorbanan dan penebusan jiwa demi akidah yang benar.

Begitupun dalam sirah nabi saw kita dapatkan contoh dari kejayaan –kemenangan atas musuh- yang jelas; yaitu setelah nabi saw hijrah ke Madinah dan menstabilkan kondisi, suasana dan posisi, menyiapkan kekuatan untuk berjihad sehingga terwujud misi-misinya yang dekat maupun yang jauh, yang disandarkan pada Allah, melakukan sebab-sebab yang diperintahkan Allah (bertawakkal), sehingga memberikan kepada kita pelajaran tentang perang yang begitu indah, hikmah yang agung dalam bagaimana mewujudkan kemenangan atas musuh dan kejayaan agama Allah.

Diawali dengan perang secara sirriyah, lalu perang dzahirah hingga terwujud misi-misinya, dan berhasil melakukan pengepungan atas kedzaliman, kekufuran dan kesesatan sehingga dapat penaklukkan kota Mekkah, menyatukan Jazirah arab, menghancurkan berhala-berhala yang berada di setiap sudut Ka’bah, memerangi Yahudi yang telah melanggar perjanjian, melakukan invasi kepada para raja dengan menyeru mereka kepada Islam, sehingga meninggalkan pada kita bangunan yang kokoh.

Setelah itu beralih pada masa khulafa ar-rasyidin dalam memperluas penaklukan Islam ke bagian barat dan timur, para generasi yang mampu mengemban amanah risalah dan menunaikan tugas dengan baik, sehingga dapat kita lihat bahwa sejarah Islam penuh dengan berbagai macam kejayaan.

Begitupun pada masa Sholahuddin, dimana perang Hathin dan penaklukkan al-Quds berada ditangannya, pada masa Yusuf bin Tasyfin pada perang Az-zalaqoh, pada masa Muhammad Al-Fatih terjadi penaklukkan Konstantinopel.

Adapun pada masa sekarang peristiwa jihad antara Rusia dan Afganistan berakhir dengan kekelahan orang-orang kafir, perang antara Islam dan Nasrani di selatan Sudan membuka untuk kaum muslimin pintu-pintu jihad, kemenangan, kejayaan dan kemuliaan, pergumulan antara Yahudi dan kaum muslimin di Palestina, begitulah yang selalu kita dapati akan pertolongan Allah terhadap penganut tauhid dan iman di sepanjang masa dan zaman.

1. Kisah kemenangan nabi Nuh dan kehancuran kaumnya

Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: “Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya.” Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)”. (Al-A’raf : 59)

Bahwa tsawabit dakwah nabi Nuh AS adalah menyeru untuk beribadah kepada Allah dan meng-Esakan-Nya, dan memberikan peringatan jika tidak mau istijabah (menerima) untuk bertauhid.

Namun kaumnya tetap tidak mau menerima seruannya bahkan mereka malah sombong, angkuh dan kekeh dengan pendirian mereka, Allah SWT berfirman : “Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku”. (Yunus : 71) dan pada surat Hud juga dijelaskan dialog yang panjang antara nabi Nuh dengan kaumnya, memberikan agenda, mendebat mereka dan memberikan alasan serta menjelaskan jalan petunjuk, sehingga kaumnya mau menerima dakwahnya, namun : “Mereka Berkata “Hai Nuh, Sesungguhnya kamu Telah berbantah dengan kami, dan kamu Telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”. (Huud : 32) lalu menjelaskan akhir dari perkara mereka : “Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang Telah beriman (saja), Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan”. (Huud : 36-37)

Nabi Nuh menjalankan dakwahnya dengan sabar dan tabah untuk mengajak kaumnya beribadah kepada Allah ta’ala, menggunakan seluruh retorika dan teori dakwah yang beragam, berusaha mengajak mereka pada hidayah dan menyembah Allah, Allah berfirman : “Nuh berkata: “Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Telah menyeru kaumku malam dan siang, Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Dan Sesungguhnya setiap kali Aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian Sesungguhnya Aku Telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan”. (Nuh : 5-8)

Bersamaan dengan usaha yang agung ini dan kesabaran serta ketabahan yang tidak pernah lekang serta usaha yang gigih pantang mundur, namun mereka menolak dan tidak mau menerima dakwahnya : “Mereka berkata: “Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?”.(As-Syu’ara : 111) “Mereka berkata: “Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti Hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam”.(As-syuara : 116).

Tidak ada yang mau beriman kecuali hanya sedikit sekali dari kaumnya bahkan istrinya dan salah satu dari anaknya yang akhirnya tenggelam bersama orang-orang yang kufur juga ingkar kepada dakwahnya. Allah berfirman : “Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)”. (At-tahrim : 10) dan Allah berfirman : “Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.” (Huud : 45)

Dan Allah berfirman : “Hingga apabila perintah kami datang dan dapur] Telah memancarkan air, kami berfirman: “Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang Telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.” dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit”. (Huud : 40). Dan pada akhir kisahnya dan akhir perjalanan dakwah serta setelah tidak ada tanggapan dari kaum nabi Nuh akan dakwahnya, nabi Nuh berkata seperti yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim : “Nuh berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya kaumku Telah mendustakan aku; Maka itu adakanlah suatu Keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah Aku dan orang-orang yang mukmin besertaku”. (As-Syu’ara : 117-118). Dan Allah berfirman : “Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “Bahwasanya Aku Ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku).” (Al-Qomar : 10) dan Allah berfirman : “Nuh berkata: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma’siat lagi sangat kafir”. (Nuh : 26-27)

Akhirnya Allah mengabulkan do’a nabi Nuh, dan nabi Nuh sangat tepat menggunakan senjata yang ampuh yang banyak dilalaikan oleh para aktivis dakwah. Allah berfirman : “Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “Bahwasanya Aku Ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku).” Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, Maka bertemu- lah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh Telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku, Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh). Dan Sesungguhnya Telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (Al-Qomar : 10-15). Tidak lebih dari 10 abad, namun hasilnya :

1. Hanya sedikit yang beriman terhadap dakwahnya.

2. Istri dan salah satu anaknya juga tidak beriman pada keduanya adalah orang terdekat padanya, namun dirinyalah yang menang dan bahkan merupakan kemenangan terbesar. Hal itu tercermin pada sifat-sifat berikut :

a. Kesabaran dan keteguhannya sepanjang hidupnya, tidak pernah bosan dengan usahanya terhadap prilaku kaumnya –sekalipun demikian kerasnya- atau sikap ejekan dan hinaan mereka terhadapnya. Allah SWT berfiman : “Dan mulailah Nuh membuat bahtera. dan Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka mengejeknya. berkatalah Nuh: “Jika kamu mengejek Kami, Maka Sesungguhnya Kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami)”. (Huud : 38)

b. Perlindungan Allah SWT untuknya dari tipu daya dan makar mereka. “Mereka berkata: “Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti Hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan Termasuk orang-orang yang dirajam”. (As-Syuara: 116), dan Nabi Nuh tidak pernah berhenti untuk mengajak mereka bertauhid dan merealisasikan makna ibadah kepada Allah sekalipun mereka tidak mampu melakukan itu semua.

c. Kehancuran kaumnya yang telah mendustakan nabi Nuh dengan ditenggelamkan : “Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan Dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya)”. (Al-A’raf : 64)

d. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya diselamatkan : “Dan Kami telah menyelamatkannya dan orang-orang yang beriman kepadanya untuk naik ke perahu”. (Al-A’raf : 64). “Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku. Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh)”. (Al-Qomar : 13-14)

e. Sesungguhnya kisah kemenangan nabi Nuh dan kebinasaan kaumnya merupakan ibrah (pelajaran). Dan Allah menjadikan nabi Nuh yang memiliki lisan yang jujur dihadapan orang lain. “Dan Sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, Maka Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (Al-Qomar : 15) “(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur”. (Al-Isra : 3) “Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam”. (As-Shofaat : 79) “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga ‘Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)” (Ali Imron : 33)

Demikianlah tampak jelas hakikat kemenangan dari kisah nabi Nuh AS, bahwa sesungguhnya kaum nabi Nuh pada masanya tidak berada pada kesederhanaan, namun mereka ingkar kepada Allah dan membangkang terhadap rasul-Nya, dan sedikit sekali orang yang mau beriman kepadanya, guna menjaga manhaj yang telah dikisahkan bahwa nabi Nuh akan meninggal sekalipun mereka tetap hidup. “Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma’siat lagi sangat kafir”. (Nuh : 27)

Akhirnya mereka dibinasakan sekalipun jumlah mereka banyak daripada jumlah orang yang membawa kebenaran dan mempertahankannya. Allah SWT telah menghancurkan kekufuran dan kedzaliman, dan memberikan kedudukan dan keteguhan kepada mereka yang beriman kepada tauhid dan iman, sehingga menjadi orang yang sederhana dan tunduk pada ke Esaan Allah dan mampu mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan mereka. [1].

Allah berfirman : “(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh”. (Al-Isra : 3) Imam At-Thobari berkata : “Dan yang demikian menjelaskan bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini berasal dari Adam orang-orang yang dibawa oleh Allah dalam perahu”. Dan imam Qatadah berkata : “Seluruh manusia adalah dari keturunan orang yang diberikan keselamatan dalam perahu tersebut. Imam mujahid berkata : anak-anak laki dan perempuan mereka dan nabi Nuh AS”. Allah juga berfirman : “Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, Yaitu Para Nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis”. (Maryam : 58) [2]

Sesungguhnya kejayaan yang hakiki, kemenangan yang besar dan kehormatan yang mulia adalah saat mendapatkan ketenangan pada manhaj Allah, Tuhan semesta alam dari jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, sekalipun mereka sedikit, pelajaran yang dipetik “bukanlah dengan banyaknya orang yang beriman dan para pengikut kebenaran, namun terletak kesucian manhaj rabbani yang diyakini oleh mereka baik secara individu atau banyak orang, karena itu sekalipun sedikit atau lebih, dan tidak mencapai 13 orang jumlahnya yang mampu memahami makna tauhid yang sebenarnya, merealisasikan makna ubudiyah kepada Allah, menghancurkan semua penduduk bumi untuk melindungi mereka dan terhadap manhaj yang mereka terapkan dan mereka emban, selama ada bahya dan ancaman yang dapat membinasakan mereka, karena itu yang hancur adalah manhaj yang mereka bawa : “Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma’siat lagi sangat kafir”. (Nuh : 27)

Sesungguhnya kehancuran orang-orang kafir dan kemenangan orang-orang yang beriman serta keselamtan manhaj robbani yang mereka teguh terhadapnya dan terhadap apa yang mereka korbankan dalam bentuk kesabaran dan keteguhan adalah merupakan bagian dari kejayaan yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya yang di Kehendaki.

Dan sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kejayaan kepada nabi Nuh AS dan mereka yang beriman kepadanya di muka bumi ini, urusan langit mudah lepas, dan air dengan mudah meluap di muka bumi hingga menyamakan –tingginya- sebesar gunung Judi, sebagai kejayaan akan bahtera keimanan dan para pengikutnya.