jom follow


I made this widget at MyFlashFetish.com.

TETAMU KERUSI ROSAK89

Website counter

kerusi rosak

kerusi rosak
live begins

pic kerusi rosak

Monday, 12 April 2010

Aurat Wanita Ketika Bersama Wanita

Jika seseorang wanita Islam bersama-sama wanita Islam yang lain, maka aurat yang mesti ditutup ialah bahagian anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Ini bermakna bahawa seorang wanita Islam harus melihat anggota lain selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut wanita Islam yang lain.

Manakala kedudukan aurat seorang wanita Islam dengan wanita bukan Islam pula para ulamak berselisih pendapat mengenainya. Perselisihan berlaku berpunca daripada penafsiran ganti nama (dhamir) “mereka” dalam ayat 31 surah al-Nur yang bermaksud:


“Perintahlah (wahai Muhammad) akan wanita Mukminin supaya mereka mengawasi “mereka” dan supaya mereka menjaga alat-alat kemain mereka dan aurat mereka. Dan tidak boleh mereka memperlihatkan aurat mereka kecuali aurat yang zahir (muka dan dua tapak tangan). Dan wajib mereka memakai tudung kepala serta menutupi bahagian dada mereka….”

Para ulamak yang menafsirkan gantinama “mereka” itu dengan erti wanita-wanita Islam sahaja, berpendapat adalah tidak harus wanita-wanita Islam mendedahkan sebarang sebarang aurat mereka biarpun yang lain selain daripada anggita yang terletak di antara pusat dan lutut apabila berhadapan dengan wanita bukan Islam.

Kedudukan wanita bukan Islam di dalam masalah ini samalah dengan kedudukan lelaki ajnabi. Inilah pendapat yang menjadi pegangan sekumpulan fuqahak mazhab Shafie, Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Juraij dan lain-lain yang sebahagian besarnya daripada golongan ulamak salaf.

Diriwayatkan bahawa Umar r.a pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah katanya:


“Sesunguhnya telah sampai ke pengetahuan bahawa wanita-wanita ahli Dhimmah telah masuk ke dalam bilik-bilik mandi bersama-sama wanita Islam maka hendaklah kamu melarang perkara yang sedemikian dan menyekatnya daripada terus berlaku kerana tidak diharuskan begi seorang wanita Dhimmiyah melihat aurat wanita Islam.”

Ibnu Abbas r.s pula menyatakan bahawa:

“adalah tidak harus seorang wanita Islam dilihat oleh wanita Yahudi atau Nasrani.”

Bagi mereka yang mengatakan bahawa maksud gantinama “mereka” itu sebagai wanita secara umumnya, iaitu Islam dan bukan Islam, berpendapat adalah harus bagi wanita Islam mendedahkan aurat mereka di hadapan wanita bukan Islam, sama seperti kedudukannya ketika berhadapan dengan wanita Islam yang lain.

Dengan erti kata bahawa wanita Islam diharuskan mendedahkan auratnya di hadapan wanita bukan Islam selain daripada anggota yang terletak di antara pusat dan lutut. Ini adalah pendapat ulamak mazhab Hanbali dan juga salah satu pendapat fuqahak mazhab Hanafi dan Shafie. Pendapat ini disahkan pula oleh al-Ghazali dan al-Fakhrul Razi, dua ulamak tokoh dari mazhab Maliki.

Al-Fakhrul Razi berkata:


“Pendapat ini adalah lebih lembut dan sesuai dengan manusia pada hari ini yang hampir-hampir tidak mungkin lagi bagi para wanita Islam melindungi diri mereka daripada pandangan wanita-wanita dhimmiyah.”

Mereka mengatakan bahawa maksud “mereka” itu adalah wanita khusus yang dikenali melalui persahabatan, pekerjaan dan perkenalan sama ada wanita Islam atau bukan Islam, menegaskan bahawa harus bagi para wanita Islam mendedahkan auratnya kecuali bahagian anggota yang terletak antara pusat dan lutut, tanpa sebarang hijab(penutup) di hadapan wanita-wanita yang terhormat dan mulia(tinggi peribadinya) biarpun mereka itu bukan Islam.

Jelasnya, neraca keharusan tersebut adalah berdasarkan kepada asas akhlak, bukan asas agama. Lantaran itu, apabila wanita Islam berhadapan dengan wanita fasik yang tidak mempunyai sifat malu, tidak berakhlak dan beradab sopan, maka wajiblah ke atas mereka menutup auratnya kerana mendampingi mereka tidak kurang bahayanya daripada mendampingi lelaki ajnabi yang mungkin merosakkan akhlaknya. Ini adalah pendapat al-Maududi, seorang ulamak mutakhir yang amat popular di kalangan umat Islam masa kini. Suatu pendapat yang sederhana yang dapat menyelaraskan dua pendapat sebelumnya, dan ia amat sesuai sekali dengan suasana dan keadaan sekarang ini.

Kita berasa agak sukar untuk menerima pendapat pertama kerana kedudukan pergaulan sekarang ini di antara orang Islam dan bukan Islam memang tidak dapat dielakkan. Setiap hari kita bertemu dan berurusan dengan mereka di merata-rata tempat dan pada bila-bila masa sahaja. Malah kita tidak dapat pula mengamalkan pendapat kedua kerana tanpa membezakan di antara wanita bukan Islam yang berakhlak dan tidak berakhlak bererti kita mendedahkan para wanita Islam kita pada suatu keruntuhan moral yang mungkin lebih buruk daripada apa yang kita sangkakan.

Mengikut keadaan suasana keadaan di Malaysia ini dan bagi mengelakkan fitnah serta kesesuaiannya dalam masyarakat kita, dapat disimpulkan bahawa, aurat wanita muslim dengan wanita muslim yang lain dan wanita non-muslim adalah sama. Iaitu dibolehkan wanita Islam mendedahkan rambutnya sampai bawah leher, tangannya dan dari lutut ke bawah.

Auratnya Bersama Hamba

Mengenai auratnya (wanita) bersama harnba, jikalau hambanya perempuan maka hukumnya adalah menyerupai auratnya bersama para wanita yang lain tetapi jikalau hamba tersebut adalah lelaki maka mengikut pendapat yang paling tepat, auratnya wajib ditutup sama seperti ketika dia berhadapan dengan seorang lelaki ajnabi.

Auratnya Bersama Pondan

Mengenai auratnya (wanita) bersama pondan, sekiranya fitrah kejadian pondan terbabit adalah semuiajadi maka hukumnya adalah sama seperti auratnya ketika bersama muhrimnya yang lelaki iaitu selagimana pondan tersebut masih kekal begitu dan tidak berubah nalurinya menjadi bernafsu.

Auratnya Bersama Kanak-Kanak[2]

Mengenai auratnya (wanita) bersama kanak-kanak, sekiranya kanak-kanak tersebut belum mumayyiz dan belum bernafsu maka hukumnya ialah sama seperti hubungan sesama wanita iaitu dibenarkan auratnya dilihat oleh-kanak-kanak tersebut melainkan pada bahagian di antara pusat hingga ke lutut Akan tetapi sekiranya kanak-kanak itu sudah pun mumayyiz dan bersyahwat maka hukumnya adalah sama seperti ajnabi.

Aurat Ketika Bersendirian

Pada dasamya, umat Islam dilarang daripada tidak berpakaian sekalipun ketika berseorangan tetapi dibenarkan jikalau keadaan memerlukan begitu seperti ketika berada dalam bilik air untuk mandi atau membuang air. Ini berdasarkan Hadis sahih yang menerangkan bahawa Nabi Musa dan Ayub a.s. pernah mandi tanpa mengenakan kain basahan sedang Nabi s.a.w. ketika menyatakan hal ini, baginda hanya berdiam diri sahaja. Oleh itu, haram tidak berpakaian ketika bersendirian tanpa apa-apa keperluan, makruh tidak berpakaian ketika mandi dan diharuskan ketika membuang air.

Aurat Wanita Tua [3]”Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya (dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi mereka; dan (ingatlah) Allah Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya (dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi mereka; dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.[4]

Abdullah bin Ibrahim al-Jarullah menegaskan bahawa pengkhususan hukum kepada wanita tua menunjukkan bahawa wanita-wanita muda yang masih mempunyai keinginan untuk berkahwin tidak temasuk dalam penunjukan hukum atau khitab ayat ini. 'Atiyyah Saqar dalam fatwanya telah mengulas kedudukan ayat ini dengan menyandarkan kepada pendapat-pendapat yang muktabar tentang maksud

atau tua seperti yang dikehendaki dalam ayat di atas, ialah:

1. Perempuan yang sudah berhenti atau tamat perkerjaan (pencen) dan tinggal di rumah sahaja tanpa lagi melakukan kerja-kerja luar
kerana sudah tua

2. Perempuan yang tidak lagi menarik kerana sangat tua.

3. Perempuan yang putus haidh dan tiada keinginan berkahwin lagi

Al-Qurtubi dan Ibn Kathir memindahkan pendapat ilama, wanita yang dianggap tua seperti dalam tiga keadaan di atas diharuskan menanggalkan pakaian jilbab. Dr. Muhammad Rawwas Qal’aji dalam kitabnya, Mawsu’ah Fiqh Abdullah bin Abbas Qal’aji menyebut bahawa :

"Harus bagi perempuan tua daripada kalangan wanita bahawa dud.uk di rumah-rumah mereka dengan memakai dir'i (baju yang menutup bahagian atas) dan khimar (sesuatu yang menutup kepala) tanpa mengenakan jilbab (pakaian luaryang longgar) dan bahawa klaki-lelaki masuk menemui mereka di rumah-rumah mereka sedangkan mereka dalan situasi tersebut. Jika sekiranya zahir daripada mereka bahagian yang pada adat didedahkan tanpa memberatkan seperti lengan, telinga dan leher atau seumpamanya.

Mungkin pandangan inilah yang banyak diketengah dan diamalkan oleh kebanyakan umat Islam terutamanya wanita tua di negara ini. Perempuan dibolehkan menampakkan muka hingga ke telinga, leher hingga ke pangkal leher baju yang dipakai yang mana buka leher bajunya tidak terlalu luas dan dua tangannya sehingga ke lengan iaitu di bawah paras siku.

Rambut perempuan tetap dianggap aurat di sisi syarak. Dengan itu mereka masih wajib menutup kepada dengan kain tudung atau terbus. Namun, apabila mereka keluar daripada rumah, auratnya tetap sama seperti wanita muda.

Hikmat wanita tua diharuskan membuka jilbab kerana sebab tertentu,

1. Amat keberatan di atasnya melazimi disebabkan tua.

2. Rambutnya telah uban atau jarang merendahkan risiko kehadiran fitnah

3. Sebahagian besar masanya dihabiskan tinggal tetap di rumah. Keadaan ini menjadikan ia jarang-jarang bertemu dengan lelaki ajnabi.

Mengunjungi Kilang Percetakkan Kitab Suci Al-Quran

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pembaca Oh! Islam.

Semua orang Islam kenal apa itu Al-Quran. Tetapi sayang bukan semua menggunakannya sebaiknya malah ada yang lebih sedih mereka yang langsung tidak pernah sentuh dari sejak lahir sehinggalan beranak-pinak. Lalu turunlah kebodohan dan kesombongan mereka kepada keturunan-keturunan yang seterusnya. Betapa ruginya mereka.

Menyebut mengenai Al-Quran berikut adalah yang selalu kita lihat.

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Tetapi pernahkah anda lihat bagaimana proses pencetakkannya?

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Kilang Al-Quran

Berikut adalah gambar wide-lens di dalam kilang tersebut. Sila klik untuk paparan saiz yang besar.

Tujuan kami berkongsi gambar ini bukanlah apa-apa. Bukanlah menunjukkan kilang pencetakkan Al-Quran yang bersih dan suci tetapi untuk mengingatkan kita semua bila kali terakhir kita memegang kitab suci ini. Saya juga mengingatkan juga pada diri saya. Amin.

Saturday, 10 April 2010

Rukun Nikah

Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya.Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata(shighah). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain.

o Ijab: ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan.

o Qabul: apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang tela siwajibkan oleh pihak pertama.

Dari shighah ijab dan qabul, kemudian timbul sisa rukun lainnya, yaitu:

o Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)

o Wali

o Saksi

Rukun Nikah

Saturday, 27 March 2010

Adab Menziarahi Orang Sakit

Hadith :
Dari Ibnu Abbas r.a nabi s.a.w masuk ke dalam rumah orang Arab Dusun untuk melihat di sakit. Kata Ibnu Abbas:”Pernah Nabi s.a.w apabila dia masuk ke rumah orang yang sakit untuk melihatnya, baginda bersabda:”Tidak mengapa! Sembuh, insya Allah.” Ucap nabi kepada orang sakit itu. “Tidak mengapa, sembuh, insya Allah!” Jawabnya:”Tuan katakan:”Sembuh . Sebenarnya itu demam panas yang sedang meluap dan mengancam orang yang sangat tua dan akan membawa maut.” Nabi s.a.w bersabda:”Ya, benar katamu itu.”
(al-Bukhari)
Menziarahi orang sakit adalah salah satu amalan baik yang digalakkan oleh Islam. Hal ini bukan sahaja akan mengeratkan hubungan persaudaraan ataupun ikatan kasih-sayang taetapi juga merupakan satu kaedah merawat penyakit secara psikologi kerana dengan kunjungan tersebut diharapkan akan mendatangkan perasaan gembira kepada pesakit dan memberi harapan kepadanya untuk segera sembuh dari sakitnya itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w, kita hendaklah berkata atau bersikap lemah lembut kepada pesakit dan mengucapkan perkataan yang baik kepadanya seperti mendoakan kesihatannya dan sebagainya. Jangan sekali-kali membicarakan sesuatu yang menambahkan kesedihannya apalagi memutuskan harapannya untuk sembuh.

Adab Buang airHadith :
Dari Salman r.a katanya dia ditanya oleh seseorang:”Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kamu segala-galanya hingga masalah buang air juga?” Jawabnya,”Benar! Beliau melarang kita mengadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Beliau juga melarang beristinja’ dengan tangan kanan, beristinja’ kurang dari tiga biji batu dan istinja’ dengan kotoran ternak yang telah keras atau dengan tulang.”
(Muslim)

Huraian
1. Buang air adalah suatu kebiasaan yang diselalu dilakukan setiap hari. Disebabkan oleh kebiasaan itulah seringkali kita kurang memperhatikan adab-adab dalam melakukannya.
2. Dalam Islam terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan:
a. Tidak membawa barang yang tertulis nama Allah, kitab al-Quran atau sebahagian dari ayat-ayatnya..
b. Membaca do'a sewaktu hendak memasuki tandas dan apabila keluar dari tandas.
c. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar.
d. Tidak mengadap ke arah kiblat atau membelakanginya sebagai menghormati Kaabah..
e. Mengelak membuang air di dalam lubang yang terdapat haiwan di dalamnya.
f. Mengelak dari tempat orang berteduh/bernaung, di jalanan atau tempat laluan manusia.
g. Tidak buang air kecil atau besar di dalam air yang tergenang atau air mengalir yang biasa digunakan manusia untuk bersuci.
h. Tidak mencuci kotoran dengan tangan kanan yang menyentuh kotoran untuk menjaga kebersihan.
i. Dilarang bercakap ketika qada' hajat, tidak boleh memberi salam, menjawab salam dan berzikir secara lisan.
3. Istinjak bermaksud bersuci sesudah buang air besar mahupun air kecil iaitu membersihkan air kecil mahupun besar dari badan dengan air dan jika tidak ada air bolehlah beristinja’ dengan batu atau benda-benda lain yang meresap.


Thursday, 11 February 2010

7 jenis wajah mayat di dalam kubur

1. Mayat yang mukanya berpaling dari arah kiblat. Itulah petanda bahawa semasa hidupnya telah melakukan perkara syirik kepada Allah. Syirik ini jangan buat main-main, dosa yang paling besar dalam Islam. Kekal dalam neraka selama-lamanya.

2. Mayat yang mukanya berbentuk babi. Itulah petanda semasa hidupnya tidak melakukan solat lima waktu, tidak menjaga solat lima waktu. Lalai dalam solatnya. Sesungguhnya solat dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini banyak, bukan hanya berduaan ditempat gelap, minum arak, berjudi sahaja. Tak tutup aurat juga perbuatan keji. Bayangkanlah sejak dari baligh lagi kawan-kawan tak pernah tutup aurat, berapa banyak dosa yang telah dikumpulkan. Siksa api neraka amat pedih oii.... Kalau kawan-kawan nak tahu bagaimana rasa 1/70 bahang (kalau tak silap) api neraka kawan-kawan cubalah cucuh hujung jari kawan-kawan dengan api, macam mana rasanya? Boleh tahan tak?

3. Mayat yang kepala menjadi batu yang hitam legam. Itulah mayat yang semasa hidupnya derhaka kepada kedua ibu-bapa.

4. Mayat yang perutnya buncit dan meletup. Itulah mayat yang semasa hidupnya suka makan harta yang haram. Harta yang haram banyak contohnya. Antaranya mencuri... harta yang haram. Merompak... harta haram. Melesapkan duit kawan... harta yang haram.

5. Mayat yang kukunya mengcengkam dan meliliti seluruh tubuhnya. Itulah mayat yang semasa hidupnya suka berkelahi, mengata orang dan mengumpat orang.

6. Mayat yang keluar mata air dari kuburnya dan air itu baunya lebih busuk dari bangkai. Itulah mayat orang yang suka makan riba'.

7. Mayat yang wajahnya tersenyum Itulah mayat yang semasa hidupnya berilmu dan beramal soleh.